Consultoria Tècnica Agrària
Consultoria Tècnica Agrària
Consultoria Tècnica Agrària

Consultoria Tècnica Agrària, S.L. Assessoria i gestió del món agrari

Consultoria Tècnica Agrària som una oficina especialitzada en els àmbits de l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial. Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Serveis: Projectes d'instal.lacions agrícoles i ramaderes. (Obra nova i legalització). Gestió d'expropiacions (carreteres, serveis, TGV) Assessorament general sobre planejament i ordenació del territori. Assessorament i tramitació de subvencions del D.A.R. (DUN, Pla Reestructuracio de la Vinya, etc). Valoracions i informes pericials. Topografia. Assegurances agràries (AGROSEGURO) i generals.

Oficina col·laboradora del Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural.
Oficina acreditada d'Assessorament Integral Agrari i Rural del Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural.