ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Accés a les principals administracions vinculades al sector agroalimentari


INDÚSTRIES AGRÀRIES
Accés ràpid per a la tramitació de les inscripcions als registres preceptius per a les indústries agràries.


SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Relació d’organismes vinculats a la planificació i la coordinació del sistema de seguretat alimentària a la Unió Europea